Wawancara johor fm (8 Ogos 2016)

Promosi Festival Antarabangsa Sungai Melaka 2016 promosi kali ini diteruskan ke selatan tanah air, Negeri Johor Darul Takzim. Promosi bermula dengan sesi Wawancara RTM Johor dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Encik Adham Bin Ahmad mempromosikan FASM 2016 yang akan berlangsung pada 1 hingga 18 September 2016 ini. Seterusnya promosi diteruskan dengan kunjung hormat dan mengedarkan brosur FASM 2016 kepada Pejabat Tourism Malaysia Johor. Pihak Penganjur ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas kerjasama dan bantuan yang telah diberikan sepanjang promosi dijalankan.

Sungai Melaka international Festival 2016 continues at southern region, Negeri Johor Darul Takzim. The promotion start with interview between Johor FM and Deputy Chief Executive Officer, Encik Adham Bin Ahmad promoting FASM 2016. Sungai Melaka international Festival 2016 will be held from 1st till 18th September 2016. Further promotion followed by courtesy visit and distributing brochures FASM 2016 to the Office of Tourism Malaysia Johor.Back To :

2016