Selamat Pagi Malaysia (16 Ogos 2016)

Promosi Festival Antarabangsa Sungai Melaka 2016 secara langsung di Program SELAMAT PAGI MALAYSIA RTM bersama YAB KETUA MENTERI MELAKA DATUK SERI IR HAJI IDRIS BIN HAJI H

Sungai Melaka International Festival 2016 promotion on Selamat Pagi Malaysia program with YAB KETUA MENTERI MELAKA DATUK SERI IR HAJI IDRIS BIN HAJI HARON.Back To :

2016